rus

У Дмитрия в основном плотные/насыщенные плакаты с своим внутренним миром. Плакат тут как метафорическое окно в другой мир который живёт по своим этическим и физическим правилам. Ощущается влияние школы “Остeнгрупп”.

 


est (google translate)

Dmitril on enamasti tihedad/küllastunud plakatid oma sisemaailmaga. Siinne plakat on kui metafoorne aken teise maailma, kus kõik elab oma eetiliste ja füüsiliste seaduste järgi. Tunda on Ostengruppe stiili mõju.

 


eng (google translate)

Dmitry has mostly dense/saturated posters with his own inner world. The poster here is like a metaphorical window to another world, where everything lives according to its own ethical and physical laws. One can feel the influence of the Ostengruppe stylistic school.

 

Review: Dmitri Makonnen
Original: https://t.me/posterreview/9


Tags