rus

Мыкола — выдающийся мастер минималистического плаката. Высокий стиль визуальной коммуникации: всего парой линий или уголком загнутого листа рассказывается целая история. Это мастерство, которое не перестаёт восхищать.

 


est (google translate)

Mykola on minimalistliku plakati silmapaistev meister. Visuaalse suhtluse kõrge stiil: vaid paari rea või volditud lehe nurgaga jutustatakse terve lugu. See on meisterlikkus, mis ei lakka kunagi hämmastamast.

 


eng (google translate)

Nikolay is an outstanding master of the minimalist poster. High visual communication style: An entire story is told in just a few lines or the corner of a folded page. This is craftsmanship that never ceases to amaze.

 

Review: Dmitri Makonnen
Original: https://t.me/posterreview/214