rus

Выдающийся плакатист и активный участник международных конкурсов. Любимый ход Луиса — объединение нескольких объектов в один и отражение в новой сущности идейной и эмоциональной формы компонентов.

 


est (google translate)

Silmapaistev plakatikunstnik ja aktiivne osaleja rahvusvahelistel konkurssidel. Luisi lemmikkäik on ühendada mitu objekti üheks ja peegeldada komponentide ideoloogilist ja emotsionaalset vormi uues olemuses.

 


eng (google translate)

An outstanding poster artist and an active participant in international competitions. Luis’s favorite move is to combine several objects into one and reflect the ideological and emotional form of the components in a new essence.

 

Review: Dmitri Makonnen
Original: https://t.me/posterreview/304


Tags