rus

Работы Йержи — в стиле иллюстративного плаката. Это добрая классическая школа, с мастерски продуманными и не менее мастерски воплощёнными визуальными метафорами и интересной работой с текстом. Рукописные буквы усиливают сюжетную нагрузку 

 


est (google translate)

Jerzy tööd on illustreeriva plakati stiilis. See on hea klassikaline koolkond, kus on oskuslikult läbimõeldud ja mitte vähem oskuslikult kehastatud visuaalsed metafoorid ning huvitav töö tekstiga. Käsitsi kirjutatud tähed suurendavad süžeekoormust

 


eng (google translate)

Jerzy’s works are in the style of an illustrative poster. This is a good classical school, with skillfully thought out and no less skillfully embodied visual metaphors and interesting work with text. Handwritten letters enhance the plot load

 

Review: Dmitri Makonnen
Original: https://t.me/posterreview/976


Tags