rus

Cтасис — сильнейший мастер. Его иллюстративные сюрреалистические плакаты невероятны и восхитительны. В своих работах он очень тонко и символично оперирует метафорами.  С изрядной долей иронии и сарказма. Работы Стасиса повлияли на многих выдающихся плакатистов.

 


est (google translate)

Stasys on tugevaim meister. Tema illustreerivad sürrealistlikud plakatid on uskumatud ja veetlevad. Oma töödes opereerib ta väga peenelt ja sümboolselt metafooridega. Parajal määral iroonia ja sarkasmiga. Stase looming on mõjutanud paljusid silmapaistvaid plakatikunstnikke.

 


eng (google translate)

Stasys is the strongest master. His illustrative surreal posters are incredible and delightful. In his works, he very subtly and symbolically operates with metaphors. With a fair amount of irony and sarcasm. Stasis’ work has influenced many prominent poster artists.

 

Review: Dmitri Makonnen
Original: https://t.me/posterreview/982


Tags