est (google translate)

Islena on suurepärane illustraator. Tal on ka imelised plakatid. Loomulikult ei ole siinne plakati käsitlus moodulite ja punktikorrelatsioonide pool. Aga pigem tegelaskuju ideest ja plastilisusest. See metsik lähenemine on huvitav oma siiruse tõttu.


eng (google translate)

Islena is a wonderful illustrator. She also has wonderful posters. Of course, the approach to the poster here is not the side of modules and point correlations. But rather from the idea and plasticity of the character. This wild approach is interesting because of its sincerity.


rus

Ислена — прекрасный иллюстратор. У неё есть и замечательные плакаты. Конечно, подход к плакату тут не стороны модулей и корреляции кеглей. А скорее из идеи и пластики персонажа. Этот дикий подход интересен своей искренностью.


Review: Dmitri Makonnen
Original: https://t.me/posterreview/1169


Tags