est (google translate)

Mitmed andekad plakatikunstnikud, HSE Disainikooli tudengid, organiseerusid TRAMVAI gruppi ega lakka oma töödega hämmastamast. Rühmal on oma äratuntav stiil. Oma ühtekuuluvuses meenutavad nad ESH, Ostengruppe, Grapus meeskondi.


eng (google translate)

Several talented poster artists, students of the HSE School of Design, organized themselves into the TRAMVAI group and never cease to amaze with their works. The group has its own recognizable style. In their cohesion they resemble the teams of ESH, Ostengruppe, Grapus.


rus

Несколько талантливых плакатистов, студентов школы дизайна НИУ ВШЭ, организовались в группу TRAMVAI и не перестают удивлять своими работами. У группы свой узнаваемый стиль. Своей сплочённостью они напоминают коллективы ESH, Ostengruppe, Grapus.


Review: Dmitri Makonnen
Original: https://t.me/posterreview/1211


Tags