est (google translate)

Edel teab, kuidas leida tundlikku teemat ja end visuaalselt tabavalt väljendada. Ta on paljude kuulsate rahvusvaheliste ajakirjade kaantega illustraator ja visuaalsed metafoorid on tema tugevus. Ja tema hiilgav talent ja visuaalse suhtluse kogemus annavad tema plakatitele tugeva emotsionaalse mõju.


eng (google translate)

Edel knows how to find a sensitive topic and express herself visually aptly. He is an illustrator with many famous international magazine covers, and visual metaphors are his forte. And his brilliant talent plus experience in visual communication give his posters a strong emotional impact.


rus

Эдель умеет найти острую тему и метко визуально высказаться. Он иллюстратор с множеством знаменитых обложек международных журналов, и визуальные метафоры — это его сильная сторона. А яркий талант плюс опыт в визуальной коммуникации придают его плакатам сильное эмоциональное воздействие.


Review: Dmitri Makonnen
Original: https://t.me/posterreview/1235


Tags