est (google translate)

Silmapaistev Poola graafik ja plakatikunstnik. Franciszeki teosed sisaldavad palju irooniat ja kurba sarkasmi. Ta valib tugevaid, meeldejäävaid pilte. Suhtlemine ei toimu mitte kompositsioonitehnikate ja tüpograafia, vaid visuaalse tõlgenduse ja illustreeriva süžee kaudu.


eng (google translate)

Outstanding Polish graphic artist and poster artist. Franciszek’s works contain a lot of irony and sad sarcasm. He selects strong, memorable images. Communication occurs not through compositional techniques and typography, but through visual interpretation and an illustrative plot.


rus

Выдающийся польский график и плакатист. В работах Францишека много иронии и грустного сарказма. Он подбирает сильные запоминающиеся образы. Коммуникация идёт не через композиционные приёмы и типографику, а с помощью визуальной интерпретации и иллюстративного сюжета.


Review: Dmitri Makonnen
Original: https://t.me/posterreview/1247


Tags