est (google translate)

Javier töötab reklaamivaldkonnas ja teeb oma lõbuks seltskondlikke plakateid. Plakatid-avaldused, milles ta mängib vaimukalt läbi teda puudutavate teemade. Teosed põhinevad nn “Superideal”, kus autoriõigused on nii head, et graafiline täiustamine võib olla miinuseks. Siin on kõik üksikasjad täiuslikult kontrollitud.


eng (google translate)

Javier works in advertising and makes social posters for fun. Posters-statements in which he wittily plays on topics that concern him. The works are based on the so-called “Superidea”, where the copyright is so good that graphic enhancement can be a disadvantage. Here all the details are perfectly verified.


rus

Хавьер занимается рекламой, а для души делает социальные плакаты. Плакаты-высказывания, в которых он остроумно обыгрывает волнующие его темы. Работы построены на так называемой  «Суперидее», где копирайт настолько хорош, что графическое усиление может играть в минус. Тут все детали идеально выверены.


Review: Dmitri Makonnen
Original: https://t.me/posterreview/1253


Tags