rus

Мартин — яркий представитель тартуского плакатного стиля. Уверенная типографика, однозначные визуальные высказывания, а также строгость и лаконичность — его сильные стороны.

 


est (google translate)

Martin on Tartu plakatistiili särav esindaja. Kindel tüpograafia, üheselt mõistetavad visuaalsed avaldused ning rangus ja lakoonilisus on selle tugevused.

 


eng (google translate)

Martin is a bright representative of the Tartu poster style. Confident typography, unambiguous visual statements, and rigor and conciseness are its strengths.

 

Review: Dmitri Makonnen
Original: https://t.me/posterreview/94


Tags