rus

Мран работает в популярном стиле вайлд-джанк. Основу этого стиля составляет доминантное пятно и яркие градиенты. Текст мелко и хаотично рассыпан вокруг, поддерживая и компенсируя композицию. Выглядит впечатляюще.

 


est (google translate)

Mran töötab populaarses metsiku rämpsu stiilis. Selle stiili aluseks on domineeriv koht ja eredad kalded. Tekst on peenelt ja kaootiliselt hajutatud, toetades ja kompenseerides kompositsiooni. Näeb muljetavaldav välja.

 


eng (google translate)

Mran works in the popular wild junk style. The basis of this style is a dominant spot and bright gradients. The text is finely and chaotically scattered around, supporting and compensating for the composition. Looks impressive.

 

Review: Dmitri Makonnen
Original: https://t.me/posterreview/124


Tags