rus

Маргус — вечный изобретатель. Он жаждет эксперимента, чего-то нового. Поиск + эксперимент — важная творческая составляющая его работ. Пробует один подход в одном из проектов, иной — в следующем. И это прекрасно. Маргус — яркий представитель Таллинского плакатного стиля.

 


est (google translate)

Margus on igavene leiutaja. Ta ihkab eksperimenti, midagi uut. Otsing + katse on tema töö oluline loominguline komponent. Proovib ühele projektile üht lähenemist ja järgmisele teistsugust. Ja see on suurepärane. Margus on Tallinna plakatistiili särav esindaja.

 


eng (google translate)

Margus is an eternal inventor. He longs for an experiment, something new. Search + experiment is an important creative component of his work. Tries one approach on one project and another on the next. And that’s great. Margus is a bright representative of the Tallinn poster style.

 

Review: Dmitri Makonnen
Original: https://t.me/posterreview/184


Tags