rus

У Табера на первый план выведена идея: яркая и простая. Плакат говорит со зрителем напрямую, без заискиваний и сложных загадок. Перегруженная графика отодвинула бы идею на второй план или сделала бы её менее яркой. Чувствуется некоторое влияние Нью-Йорского стиля 2010-х.

 


est (google translate)

Taberi plakatitel tuuakse esile idee: helge ja lihtne. Plakat kõnetab vaatajat otse, ilma näruste ja keeruliste mõistatusteta. Ülekoormatud graafika lükkaks idee tagaplaanile või muudaks selle vähem eredaks. Teatav mõju on 2010. aastate New Yorgi stiilil.

 


eng (google translate)

In Taber posters, the idea is brought to the fore: bright and simple. The poster speaks directly to the viewer, without fawning and complex riddles. Overloaded graphics would push the idea into the background or make it less bright. There is some influence of the New York style of the 2010s.

 

Review: Dmitri Makonnen
Original: https://t.me/posterreview/196


Tags