est (google translate)

Vaimukas sisuesitus, tugevad ja julged kompositsioonitehnikad, meeldejäävad kujundid ja parajalt huumorit. Kõik see on oskuslikult põimitud Erik loomingusse. Tema plakatitel on äratuntavad kiri ja kalligraafia.


eng (google translate)

Witty presentation of content, strong and daring compositional techniques, memorable images and a fair amount of humor. All this is skillfully intertwined in the works of Erik. Lettering and calligraphy are recognizable features of his posters.


rus

Остроумная подача контента, сильные и дерзкие композиционные приёмы, запоминающиеся образы и изрядная доля юмора. Всё это искусно переплетается в работах Эрика Игоревича. Леттеринг и каллиграфия — узнаваемые особенности его плакатов.


Review: Dmitri Makonnen
Original: https://t.me/posterreview/238


Tags