rus

Макс увлечён кино и киноплакатов у него очень много. Его работы аккуратные, с сильной типографикой и высокого качества. В них метко обыгрывается сюжет с помощью тонких символических метафор.

 


est (google translate)

Maks on kirglik kino ja tal on palju filmiplakateid. Tema töö on korralik, tugeva tüpograafia ja kõrge kvaliteediga. Nad mängivad süžeed peente sümboolsete metafooride abil tabavalt üles.

 


eng (google translate)

Maks is passionate about cinema and has a lot of movie posters. His work is neat, with strong typography and high quality. They aptly play up the plot with the help of subtle symbolic metaphors.

 

Review: Dmitri Makonnen
Original: https://t.me/posterreview/262


Tags