est (google translate)

Superideel põhinevaid plakateid pole just palju. Michal on selliste tööde meister. Superideele ei meeldi kära ja müra, kuid see armastab õhku ja korralikku tüpograafiat. Tema plakatitel näeme kohe kõige olulisemat – peenelt üles ehitatud metafoori.


eng (google translate)

There aren’t many posters based on a super idea. Michal is a master of such works. The super idea does not like fuss and noise, but it loves air and neat typography. In his posters, we immediately see the most important thing – a finely built metaphor.


rus

Не так много плакатов базирующихся на суперидее. Михал — мастер таких работ. Суперидея не любит суеты и шума, зато любит воздух и аккуратную типографику. В его плакатах мы сразу видим самое важное — тонко выстроенную метафору.


Review: Dmitri Makonnen
Original: https://t.me/posterreview/310


Tags