rus

Тимм своими веселыми работами передаёт нам  собственное видение современного швейцарского плаката. Шрифтовой задор ведёт нас к Альпам, а строгие формы и сдержанность тянут обратно в Лейпциг. И этот поиск очень ценен в его работах.

 


est (google translate)

Timm annab meile oma nägemuse tänapäevasest Šveitsi plakatist oma rõõmsate töödega. Fontide entusiasm viib meid Alpidesse, samas kui ranged vormid ja vaoshoitus tõmbavad meid tagasi Leipzigi. Ja see otsing on tema töödes väga väärtuslik.

 


eng (google translate)

Timm gives us his own vision of the modern Swiss poster with his cheerful works. Font enthusiasm leads us to the Alps, while strict forms and restraint pull us back to Leipzig. And this search is very valuable in his works.

 

Review: Dmitri Makonnen
Original: https://t.me/posterreview/316


Tags