est (google translate)

Lester on modernistliku plakati meister. Tema julged teosed vapustasid ja rõõmustasid tema kaasaegseid. (30ndad). Peamised tehnikad: selge ja lühike tüpograafia + kangelase rõhutamine. Lester on Ameerika plakati väljateenitud klassika.atid on kerged ja informatiivsed. Stefan on Šveitsi plakatikooli meister.


eng (google translate)

Lester is a master of the modernist poster. His bold works shocked and delighted his contemporaries. (30s). Key techniques: clear and concise typography + emphasis on the hero. Lester is a well-deserved classic of the American poster.


rus

Лестер — мастер модернистского плаката. Его смелые работы шокировали и восхищали современников. (30-е годы). Основные приёмы: чёткая и лаконичная типографика + акцент на герое. Лестер — заслуженный классик американского плаката.


Review: Dmitri Makonnen
Original: https://t.me/posterreview/334


Tags