rus

Лазе наполняет свои работы идейной составляющей. Его плакаты как небольшие загадки. Они лёгкие и стильные. Их интересно рассматривать и разгадывать.

 


est (google translate)

Lase täidab oma loomingu ideoloogilise komponendiga. Tema plakatid on nagu väikesed mõistatused. Need on kerged ja stiilsed. Neid on huvitav vaadata ja lahendada.

 


eng (google translate)

Lase fills his work with an ideological component. His posters are like little riddles. They are lightweight and stylish. They are interesting to look at and solve.

 

Review: Dmitri Makonnen
Original: https://t.me/posterreview/382