est (google translate)

Bartosz võtab tuttava pildi ja teeb muudatuse, mis lööb olukorra särama ja peegeldab seda hoopis teises valguses. Innustab teid vaatama teemat teisest vaatenurgast. Bartoszi plakatid on tihedalt kokku pandud ning näevad välja kerged ja iroonilised.


eng (google translate)

Bartosz takes a familiar image and makes a change that sparkles the situation and reflects it in a completely different light. Encourages you to look at the topic from a different perspective. Bartosz’s posters are tightly assembled and look light and ironic.


rus

Бартош берёт знакомый образ и вносит в него изменение, которое искромётно обыгрывает ситуацию и отражает её совсем в другом свете. Побуждает рассмотреть тему с другой точки зрения. Плакаты Бартоша крепко собраны и смотрятся легко и иронично.


Review: Dmitri Makonnen
Original: https://t.me/posterreview/394


Tags