rus

Анджей один из мастеров польской плакатной школы. У него сильные иллюстрации, которые поддерживают идею плаката, прекрасная работа с контрастами. Обратите внимание на мелкие надписи: именно тот случай, когда маленькое придаёт большому ласковость.

 


est (google translate)

Andrzej on üks Poola plakatikooli meistreid. Tal on tugevad illustratsioonid, mis toetavad plakati ideed, suurepärane töö kontrastidega. Pöörake tähelepanu väikestele pealdistele: see on juhtum, kui väike annab suure armastuse.

 


eng (google translate)

Andrzej is one of the masters of the Polish poster school. He has strong illustrations that support the idea of the poster, great work with contrasts. Pay attention to the small inscriptions: this is the case when the small gives the big tenderness.

 

Review: Dmitri Makonnen
Original: https://t.me/posterreview/406


Tags