rus

Ариан мастерски работает с типографикой, шрифтами и леттерингом. Его буквы живут внутри удивительного плакатного мира. И гармонизируют окружающую среду.

 


est (google translate)

Ariane töötab meisterlikult tüpograafia, fontide ja kirjadega. Tema kirjad elavad hämmastavas plakatimaailmas. ja ühtlustada keskkonda.

 


eng (google translate)

Ariane masterfully works with typography, fonts and lettering. His letters live inside an amazing poster world. and harmonize the environment.

 

Review: Dmitri Makonnen
Original: https://t.me/posterreview/430


Tags