rus

Уку — один из самых интересных графических дизайнеров Эстонии. Он дизайнер-концептуалист, и в каждой его работе заложена целая система дизайн-ходов, которые подчеркивают тему мероприятий и легко масштабируются на множество носителей.

 


est (google translate)

Uku on Eesti üks huvitavamaid graafilisi disainereid. Ta on kontseptuaalne disainer ja igas tema töös on terve sündmuste teemat rõhutav ja hõlpsasti paljudele meediumitele skaleeritav kujunduskäikude süsteem.

 


eng (google translate)

Uku is one of the most interesting graphic designers in Estonia. He is a conceptual designer, and in each of his works there is a whole system of design moves that emphasize the theme of events and are easily scaled to many media.

 

Review: Dmitri Makonnen
Original: https://t.me/posterreview/448


Tags