rus

Филип в основном занимается брендингом, но также не равнодушен к проектам в области культуры. Его плакаты крепко композиционно собраны, с иерархичной контрастной типографикой. Просто красивы. И в совершенно разной стилистике.

 


est (google translate)

Philip tegeleb peamiselt brändinguga, kuid ei jää ükskõikseks ka kultuurivaldkonna projektide suhtes. Tema plakatid on tihedalt koostatud, hierarhiliselt kontrastse tüpograafiaga. Lihtsalt ilus. Ja hoopis teises stiilis.

 


eng (google translate)

Philip is mainly involved in branding, but is also not indifferent to projects in the field of culture. His posters are tightly composed, with hierarchical contrasting typography. Simply beautiful. And in a completely different style.

 

Review: Dmitri Makonnen
Original: https://t.me/posterreview/532


Tags