est (google translate)

Silmapaistev ja väga populaarne plakatikunstnik. Peter ühendas meisterlikult Mran Abtahi stiili James Victorie laiaulatusliku kalligraafiaga. Ja see tuli uskumatult tugev. Need kontrastse tüpograafiaga laiad plekid ja pritsmed panevad teid neisse armuma. Need tööd on ilusad ja neid on võimatu unustada.


eng (google translate)

Outstanding and very popular poster artist. Peter masterfully combined the style of Mran Abtahi with the sweeping calligraphy of James Victore. And it came out incredibly strong. These sweeping smudges and splashes with contrasting typography make you fall in love with them. These works are beautiful and impossible to forget.


rus

Выдающийся и очень популярный плакатист. Пётр виртуозно объединил стиль Мрана Абтахи с размашистой каллиграфией Джеймса Виктора. И вышло невероятно сильно. Эти размашистые пятна и брызги с контрастной типографикой влюбляют в себя. Эти работы красивы и их невозможно забыть.


Review: Dmitri Makonnen
Original: https://t.me/posterreview/604