rus

Маджид шикарно работает с буквами. Пластика арабской вязи пластична, элегантна и эстетически грациозна. Графема или виртуозно собранное слово нередко становятся главными героями плаката.  

 


est (google translate)

Majid saab kirjadega suurepäraselt hakkama. Araabia kirjade plastilisus on plastiline, elegantne ja esteetiliselt graatsiline. Plakati peategelaseks saab sageli grafeem või meisterlikult kokku pandud sõna.

 


eng (google translate)

Majid does a great job with letters. The plasticity of Arabic script is plastic, elegant and aesthetically graceful. A grapheme or a masterfully assembled word often becomes the protagonist of a poster.

 

Review: Dmitri Makonnen
Original: https://t.me/posterreview/622


Tags