rus

Слободан — мастер плакатного дизайна. В его работах — хорошо скомпенсированная композиция и грамотно выстроенная шрифтовая иерархия. Они яркие, эмоционально наполненные и в тоже время корректные и сдержанные.

 


est (google translate)

Slobodan on plakatikujunduse meister. Tema töödes on hästi kompenseeritud kompositsioon ja hästi üles ehitatud tüübihierarhia. Nad on säravad, emotsionaalselt täidetud ning samas korrektsed ja vaoshoitud.

 


eng (google translate)

Slobodan is a master of poster design. In his works there is a well-compensated composition and a well-built type hierarchy. They are bright, emotionally filled and at the same time correct and restrained.

 

Review: Dmitri Makonnen
Original: https://t.me/posterreview/658


Tags