rus

Фархад — выдающийся графический дизайнер. У него много шрифтовых работ, вписанных в окружающую среду. В его плакатах интересно сочетаются угловатые и корявые формы латиницы с гибкой и пластичной персидской вязью. 

 


est (google translate)

Farhad on silmapaistev graafiline disainer. Tal on palju keskkonda sisse kirjutatud tüübitöid. Tema plakatitel on huvitavalt ühendatud ladina kirja nurgelised ja kohmakad vormid paindliku ja plastilise pärsia kirjaga.

 


eng (google translate)

Farhad is an outstanding graphic designer. He has a lot of type works inscribed in the environment. His posters interestingly combine the angular and clumsy forms of the Latin script with the flexible and plastic Persian script.

 

Review: Dmitri Makonnen
Original: https://t.me/posterreview/682


Tags