rus

Том известен своим неординарным подходом. Его плакаты заражают новым видением, взглядом с необычной точки зрения. Это крепкие, качественные плакаты с хорошей композицией, типографикой и заложенной иронией. Глядя на работы Тома, хочется творить и экспериментировать.

 


est (google translate)

Tom on tuntud oma ebatavalise lähenemise poolest. Tema plakatid nakatavad uue visiooniga, pilguga ebatavalisest vaatenurgast. Need on tugevad, kvaliteetsed plakatid, millel on hea kompositsioon, tüpograafia ja iroonia. Tomi töid vaadates tahan luua ja katsetada.

 


eng (google translate)

Tom is known for his out-of-the-ordinary approach. His posters infect with a new vision, a look from an unusual point of view. These are sturdy, high-quality posters with good composition, typography, and irony. Looking at Tom’s work, I want to create and experiment.

 

Review: Dmitri Makonnen
Original: https://t.me/posterreview/694


Tags