rus

Кристоф — талантливый дизайнер плакатов. В плане композиции плотное крупное пятно — всегда выигрышное решение. И это решение эффектно реализовано. А кружащие вокруг него буквы придают эмоциональный окрас. Особенно, когда буквы написаны от руки. Эти плакаты прекрасны.

 


est (google translate)

Krzysztof is a talented poster designer. In terms of composition, a dense large spot is always a winning solution. And this solution is effectively implemented. And the letters circling around him give an emotional color. Especially when the letters are written by hand. These posters are wonderful.on andekas plakatikujundaja. Kompositsiooni poolest on tihe suur laik alati võidukas lahendus. Ja seda lahendust rakendatakse tõhusalt. Ja tema ümber tiirlevad tähed annavad emotsionaalse värvingu. Eriti kui tähed on käsitsi kirjutatud. Need plakatid on imelised.

 


eng (google translate)

Krzysztof is a talented poster designer. In terms of composition, a dense large spot is always a winning solution. And this solution is effectively implemented. And the letters circling around him give an emotional color. Especially when the letters are written by hand. These posters are wonderful.

 

Review: Dmitri Makonnen
Original: https://t.me/posterreview/706


Tags