est (google translate)

Jean on Šveitsi plakatiklassika. Klassikalise Šveitsi koolkonna tunnuseks on plakati suurune ruudukujuline illustratsioon, mis täidab ülejäänud ruumi tekstisõnumiga. Ja ka ettevaatlikud katsed neid reegleid rikkudes. Need on heledad ja mahlased plakatid. Nad ei lakka kunagi rõõmustamast oma ajalisuse ja täpsusega.


eng (google translate)

Jean is a Swiss poster classic. A feature of the classical Swiss school is a square illustration in the size of a poster and filling the remaining space with a text message. And also, cautious experiments in violation of these rules. These are bright and juicy posters. They never cease to please with their temporality and accuracy.


rus

Йеан — классик Швейцарского плаката. Особенностью классической швейцарской школы является квадратная иллюстрация в размер плаката и заполнение оставшегося места текстовым посланием. А также, острожные эксперименты с нарушением этих правил. Это яркие и сочные плакаты. Не перестают радовать своей временность и аккуратностью.


Review: Dmitri Makonnen
Original: https://t.me/posterreview/718