rus

Петер — замечательный дизайнер с тонким чувством вкуса. Его работы аккуратны, легки и мастерки сделаны. Остроумные идеи встроены в простую и наполненную визуальными отсылками графику.

 


est (google translate)

Peter on suurepärane disainer, kellel on hea maitsemeel. Tema töö on korralik, kerge ja kellu tehtud. Vaimukad ideed on sisse ehitatud lihtsasse graafikasse, mis on täidetud visuaalsete viidetega.

 


eng (google translate)

Peter is a wonderful designer with a fine sense of taste. His work is neat, light and trowel done. Witty ideas are built into simple graphics filled with visual references.

 

Review: Dmitri Makonnen
Original: https://t.me/posterreview/736


Tags