est (google translate)

Natalia on suurepärane disainer. Tal on tihedad tööd kindla kompositsiooni, huvitavate ideede ja väga kaunite visuaalsete kujunditega. Nad on ilusad. Ja kohe on selge, et nendesse töödesse on palju tööd investeeritud.


eng (google translate)

Natalia is a wonderful designer. She has tight works with solid composition, interesting ideas and very beautiful visual images. They are beautiful. And it is immediately clear that a lot of work has been invested in these works.


rus

Наталья — замечательный дизайнер. У неё плотные работы с крепкой композицией, интересными идеями и очень красивыми визуальными образами. Они прекрасны. И сразу видно, что в эти работы вложено много труда.

Review: Dmitri Makonnen
Original: https://t.me/posterreview/814


Tags