est (google translate)

Carilla on osav illustraator ja suurepärane plakatikunstnik. Selle eripäraks on suured ja eredad pildid ning armas kiri, mis rõhutab suuri pilte veelgi. Väga hea töö sümbolite ja metafooridega.


eng (google translate)

Carilla is a skilled illustrator and a great poster artist. Its peculiarity is large and bright images and cute lettering, which emphasizes large images even more. Very good work with symbols and metaphors.


rus

Карилла — искусный иллюстратор и прекрасный плакатист. Её особенность — это крупные и яркие образы и милый леттеринг, который ещё сильнее акцентирует крупные образы. Очень хорошая работа с символами и метафорами.


Review: Dmitri Makonnen
Original: https://t.me/posterreview/856


Tags