rus

Пит Стенхофф и Ева Вендель и их студия «Новый дизайн». При таком амбициозном названии они просто обязаны задавать высокие стандарты. И в работах студии много смелых, дерзких решений. Прекрасные плакаты и книги. Особенно отмечу жанр фотопостановочного плаката.

 


est (google translate)

Pit Stenhoff ja Eva Wendel ning nende New Designi stuudio. Sellise ambitsioonika nimega peavad nad lihtsalt seadma kõrged nõuded. Ja stuudio töös on palju julgeid ja julgeid otsuseid. Suurepärased plakatid ja raamatud. Eriliselt märgin ära fotolavastatud plakati žanri.

 


eng (google translate)

Pit Stenkhoff and Eva Wendel and their New Design studio. With such an ambitious name, they simply have to set high standards. And in the work of the studio there are a lot of bold, daring decisions. Great posters and books. I will especially note the genre of the photo-staged poster.

 

Review: Dmitri Makonnen
Original: https://t.me/posterreview/886


Tags