est (google translate)

Masuteru valdab meisterlikult sümboleid ja metafoore. Kogub lihtsatelt tavalistelt objektidelt emotsionaalse mõjuga pildi. Ja ta ei jäta tähelepanuta ka kõige suurejoonelisemat sümbolit, mis võib väljendada tohutul hulgal emotsioone: käe kujutist.


eng (google translate)

Masuteru masterfully wields symbols and metaphors. Collects an image with emotional impact from simple ordinary objects. And he does not neglect the most spectacular symbol that can express a huge range of emotions: the image of a hand.


rus

Масутеру мастерски орудует символами и метафорами. Собирает образ с эмоциональным воздействием из простых обычных объектов. И не пренебрегает самым эффектным символом, которым можно выразить огромный диапазон эмоций: изображением руки.


Review: Dmitri Makonnen
Original: https://t.me/posterreview/970


Tags