rus

Диогу — иллюстратор, шрифтовой дизайнер и плакатист. Он создаёт невероятное работы. Тут огромный диапазон работы со шрифтом: от тонкого и вымеренного, до небрежного и формального. В этих талантливых плакатах собрана масса эмоционального воздействия, спровоцированная в первую очередь дерзостью. 


est (google translate)

Diogo on illustraator, tüübikujundaja ja plakatikunstnik. Ta loob uskumatuid töid. Fondiga on palju tööd: peenest ja mõõdetud kuni hooletu ja formaalseni. Nendele andekatele plakatitele on kogutud palju emotsionaalset mõju, mida kutsub esile eelkõige jultumus.


eng (google translate)

Diogo is an illustrator, type designer and poster artist. He creates incredible work. There is a huge range of work with the font: from subtle and measured to careless and formal. In these talented posters, a lot of emotional impact is collected, provoked primarily by audacity.

Review: Dmitri Makonnen
Original: https://t.me/posterreview/1036


Tags