rus

Пекка — яркий и интересный дизайнер. Его плакаты — с чёткой однозначной метафорой, в сдержанном стиле, с хорошим северным юмором и с гармонично подобранными цветами.


est (google translate)

Pekka on särav ja huvitav disainer. Tema plakatid on selge, ühemõttelise metafooriga, vaoshoitud stiilis, hea põhjamaise huumoriga ja harmooniliselt kokkusobivate värvidega.


eng (google translate)

Pekka is a bright and interesting designer. His posters are with a clear, unambiguous metaphor, in a restrained style, with good northern humor and with harmoniously matched colors.

Review: Dmitri Makonnen
Original: https://t.me/posterreview/1048


Tags