rus

Элмер — иллюстратор, аниматор и мастер плакатного дизайна. Его яркие работы с сильной идеей и тонким, остроумным высказыванием. Формы простые и понятные, однако они при этом нарисованы кропотливо и с невероятной детализацией. 


est (google translate)

Elmer on illustraator, animaator ja plakatikujundaja. Tema särav teos tugeva idee ja peene, vaimuka väljaütlemisega. Vormid on lihtsad ja selged, kuid need on hoolikalt joonistatud ja uskumatute detailidega.


eng (google translate)

Elmer is an illustrator, animator and poster designer. His bright work with a strong idea and a subtle, witty statement. The forms are simple and clear, but they are painstakingly drawn and with incredible detail.

Review: Dmitri Makonnen
Original: https://t.me/posterreview/1072


Tags