est (google translate)

Scala disaini on kujundanud Arun ja Stefan. Ühendatud loomingulises meeskonnas. Fontidega mängimise tase selles stuudios on suures plaanis. Sellest mängust saab visuaalse suhtluse väljendusrikas ja ergas tööriist.


eng (google translate)

Scala design is designed by Arun and Stefan. United in a creative team. The level of play with fonts at this studio is put on a grand scale. This game becomes an expressive and vivid tool of visual communication.


rus

Скала дизайн это дизайнеры Арюн и Стефан. Объединились в креативный коллектив. Уровень игры с шрифтами у этой студии поставлен на широкую ногу. Эта игра становится выразительным и ярким инструментом визуальной коммуникации.

Review: Dmitri Makonnen
Original: https://t.me/posterreview/1078