est (google translate)

André paneb sõna esiplaanile ja toetab seda graafikaga. See on nagu terav nutt kõrva, mis algul kurdistab ja siis tuleb selle fraasi tähendus. Ja tema kirjad on ilusad.


eng (google translate)

André puts the word to the fore and backs it up with graphics. It’s like a sharp cry in the ear that at first deafens and then the meaning of the phrase comes. And his letters are beautiful.


rus

Андре ставит слово на первый план и поддерживает его графикой. Это как резкий выкрик в ухо который сперва оглушает а потом уже приходит смысл фразы. И его буквы прекрасны.


Review: Dmitri Makonnen
Original: https://t.me/posterreview/1126


Tags