est (google translate)

Shanti on kaasaegne illustraator ja disainer. Tema töö on korralik ja stiilne. Samas kasutatakse lihtsaid ja elegantseid võtteid: kujundite ja joonte kontraste, meeldivat värvivalikut.


eng (google translate)

Shanti is a contemporary illustrator and designer. Her work is neat and stylish. At the same time, simple and elegant techniques are used: contrasts of shapes and lines, pleasant selection of colors.


rus

Шанти — современный иллюстратор и дизайнер. Её работы аккуратные и стильные. При этом выполнены простыми и элегантными приёмами: контрасты форм и линий, приятный подбор цветов.


Review: Dmitri Makonnen
Original: https://t.me/posterreview/1205


Tags