est (google translate)

Lex on Poola plakatikooli meister. Nagu ka napisõnalised visuaalsed avaldused. Tema plakatid on vaimukad kujutised, mis kajastavad globaalseid ja aktuaalseid sündmusi. Need on tehtud huumoriga ja parajal määral eluterve küünilisusega. See aitab teil end üles raputada ja maailmale värske pilguga heita.


eng (google translate)

Lex is a master of the Polish poster school. As well as succinct visual statements. His posters are witty images reflecting global and current events. They are made with humor and a fair amount of healthy cynicism. It helps you shake yourself up and take a fresh look at the world.


rus

Лех — мастер польской школы плаката. А также ёмких визуальных высказываний. Его плакаты — остроумные образы, отражающие глобальные и текущие события. Они сделаны с юмором и изрядной долей здорового цинизма. Это помогает встряхнуться и окинуть мир свежим взглядом.


Review: Dmitri Makonnen
Original: https://t.me/posterreview/1266


Tags