est (google translate)

Karl on kuulus minimalistlik skulptor. Tal on projekt, millele tasub tähelepanu pöörata. Need on luuletused tüüpplakatite kujul. Siin on futuristlik lähenemine kombineeritud trükipressi kui kontseptuaalse lähenemise tehniliste piirangutega.


eng (google translate)

Karl is a famous minimalist sculptor. He has a project worth paying attention to. These are poems in the form of type posters. Here the futuristic approach is combined with the technical limitations of the printing press as a conceptual approach.


rus

Карл — знаменитый скульптор-минималист. У него есть проект, на который стоит обратить внимание. Это поэмы в виде шрифтовых плакатов. Тут футуристический подход совмещен с техническими ограничениями печатной машины, как концептуальном подходе.


Review: Dmitri Makonnen
Original: https://t.me/posterreview/1296


Tags