est (google translate)

Raissa on multidistsiplinaarne disainer, tüübikujundaja ja loovjuht. Tema tööd on täis kompositsioonikontraste ja fonte. Need plakatid tõmbavad tähelepanu ja tekitavad soovi lugeda kõike, mis kirjas on.


eng (google translate)

Raissa is a multidisciplinary designer, type designer and creative director. Her work is filled with compositional contrasts and fonts. These posters attract attention and make you want to read everything that is written.


rus

Раисса — многопрофильный дизайнер, шрифтовик и креативный директор. Её работы наполнены композиционными контрастами и шрифтами. Эти плакаты притягивают внимание и вызывают желание прочитать всё что написано.


Review: Dmitri Makonnen
Original: https://t.me/posterreview/1308